کانون تبلیغات و آگهی شین

کانون تبلیغات و آگهی شین

پیاده سازی وب سایت کانون تبلیغاتی شین

نام کارفرما:
نشانی وب: http://www.sheen-ads.ir/fa/
تاریخ شروع:
تاریخ پیاده سازی: چهارشنبه, 02 اردیبهشت 1394
مشخصات فنی

<p>کنش گرا، asp.net، بهینه سازی شده برای سئو</p>

تصاویر تکمیلی

نظرات

captcha